Công đoàn

1. Đ/c Nguyễn Minh Đồng – Chủ tịch Công đoàn

2. Đ/c Hà Thị Hồng Vân – Phó Chủ tịch Công đoàn

3. Đ/c Vũ Văn Dương – Ủy viên, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

4. Đ/c Lương Văn Cảnh – Ủy viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *