TRƯỜNG CAO ĐẰNG NGHỀ THÁI BÌNH

 Địa chỉ: Số 514 – Đường Long Hưng – Phường Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

 Hotline: 0227 3747 966

 Email: Caodangnghethaibinh.edu@gmail.com

 Website: cdntb.edu.vn