Khoa Văn hóa – CTXH

  • Cơ cấu tổ chức:

Trưởng khoa:

– Phòng làm việc: VP Khoa Công nghệ thông tin

– Địa chỉ cơ quan: Đường Long Hưng – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

– Tel: 02273748088

Email: trananhduc1579@gmail.com
* Chức năng nhiệm vụ

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *