Khoa Điện – Điện tử

  • Cơ cấu tổ chức:

P.khoa Phụ trách: Đỗ Quý Quân

– Phòng làm việc: Phòng Trưởng Khoa Điện – Điện tử

– Địa chỉ cơ quan: Đường Long Hưng – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

-Tel:0984144303

Email: ………………………………@gmail.com
                                                Phó Khoa: …………….. (ảnh 3*4)

– Phòng làm việc: Phòng Phó Khoa Điện – Điện tử

– Địa chỉ cơ quan: Đường Long Hưng – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

– Tell: …………………………………………………………….

  • Email:…………………………….@gmail.com

* Chức năng nhiệm vụ Khoa Điện

Khoa Điện – Điện tử có nhiêm vụ đào tạo sinh viên có trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề lĩnh vực điện công nghiệp, điện dân dụng.Khoa có các thầy cô trẻ nhiệt tình có trình độ chuyên môn cao từ đại học trở lên. HS-SV được trang bị kiến thức chuyên ngành điện, phương pháp, kỹ năng thực hành nghề lắp đặt, sửa chữa,lập trình diều khiển các hệ thống máy hiện đại PLC, vi xử lý, mở rộng đối tượng đào tạo nghề, thường xuyên cập nhật thông tin, ứng dụng KHKT mới vào giảng dạy, đáp ứng được nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong và ngoài nước. Khoa và tổ bộ môn trực thuộc khoa có nhiệm vụ:
– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.

– Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.

– Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc đơn vị mình.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ xung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.

– Có kế hoạch từng học kỳ và thực hiện các dự trù phục vụ thực tập của học sinh do khoa mình phụ trách.

– Thực hiện sửa chữa các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập
– Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

– Mối quan hệ với các đơn vị phòng, khoa và đoàn thể là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ quản lý, đào tạo của nhà trường.

Ngành nghề đào tạo Khoa Điện

  • Cao đẳng Điện công nghiệp
  • Cao đẳng Điện tử công nghiệp.
  • Trung cấp Điện công nghiệp
  • Trung cấp Điện tử công nghiệp
  • Sơ cấp Điện tử

 * Phương hướng phát triển Khoa Điện – Điện tử

Để phù hợp với xu hướng tất yếu của giáo dục trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.. Khoa đã đề ra các mục tiêu cụ thể để phát triển cho các năm tới, cụ thể như sau:
– Tiếp tục gửi các giảng viên đi tu nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao trình độ
– Đổi mới phương pháp dạy học
– Đổi mới, cập nhật chương trình theo hướng thay đổi của công nghệ mới
– Đẩy mạnh các công trình nghiên cứu khoa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *