Phòng Đào tạo – Đảm bảo chất lượng

Trưởng phòng: 

– Phòng làm việc:

– Địa chỉ cơ quan: Đường Long Hưng – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

Chức năng nhiệm vụ của Đào tạo – Đảm bảo chất lượng
– Chức năng: Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc Hiệu trưởng về công tác đào tạo, khoa học công nghệ và phát triển chung của nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành tiến độ, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

– Nhiệm vụ:

+ Xây dựng mục tiêu chương trình và quản lý nội dung chất lượng các loại hình đào tạo trong nhà trường.

+ Nghiên cứu tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học, lập kế hoạch in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo.

+ Xây dựng các quy định, quy chế cụ thể về các hoạt động dạy học trong nhà trường.

+ Xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo toàn khoá và năm học cho các khoá. Kiểm tra việc thực hiện các quy chế giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên.

+ Đánh giá phân loại kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong từng học kỳ, năm học theo quy chế. Tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng và cấp trên theo yêu cầu đột xuất và định kỳ.

+ Quản lý chặt chẽ các loại bằng, chứng chỉ. Lập sổ theo dõi và tổ chức cấp phát bằng, chứng chỉ cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

+ Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ công tác giáo viên.
+ Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ sư phạm cho đội ngũ giáo viên hiện có.

+ Tổ chức phong trào dạy tốt. Mở các hội thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi hàng năm.

+ Quản lý thư viện của nhà trường, có kế hoạch triển khai phục vụ tốt cho mục tiêu đào tạo.

+ Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đúng kế hoạch, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và đúng quy chế.

+ Là uỷ viên thường trực hội đồng tuyển sinh nhà trường.

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ trong nhà trường. Gắn các hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất, tổ chức học tập và chuyển giao công nghệ mới trong đào tạo và sản xuất.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu phân công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *