Sứ mệnh – Tầm nhìn

SỨ MỆNH

Trường Cao đẳng nghề Thái Bình là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư thực hành chất lượng cao ở bậc Cao đẳng và các bậc thấp hơn (Trung cấp, Sơ cấp) về lĩnh vực đào tạo nghề; phát triển năng lực tự học, năng lực ứng dụng sáng tạo của sinh viên; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc, tự tạo việc làm trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế.

Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh; góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp của tỉnh nói riêng, của quốc gia nói chung.

TẦM NHÌN

Đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.

Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực; phấn đấu trở thành một tr­ường chất lượng cao của cả nước và vươn tầm khu vực trong tương lai./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *