Khoa Cơ bản – CNTT và Kinh tế

  • Cơ cấu tổ chức:

* Chức năng nhiệm vụ Khoa

Khoa Cơ bản có nhiệm vụ dạy các môn chung như Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất cho HS-SV của các khoa chuyên ngành.Thông qua các môn học HS-SV được trang bị những hiểu biết về sức khỏe và kỹ năng cho cuộc sống, cho công việc. Đây chính là nền tảng ban đầu, là phương tiện giúp các em hoàn thành công việc và thành công trong cuộc sống. Các thầy cô trong khoa luôn tâm huyết, nhiệt tình giảng dạy để giúp HS-SV có được lượng kiến thức cao nhất, có thể lực tốt nhất và đồng thời có kỹ năng tốt nhất để phục vụ cho cuộc sống và công việc.

Khoa và tổ bộ môn trực thuộc khoa có nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.
– Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.

– Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc đơn vị mình.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ xung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.

– Có kế hoạch từng học kỳ và thực hiện các dự trù phục vụ thực tập của học sinh do khoa mình phụ trách.

– Thực hiện sửa chữa các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập
– Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

– Mối quan hệ với các đơn vị phòng, khoa và đoàn thể là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ quản lý, đào tạo của nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *