Phòng Thanh tra khảo thí và Công tác HSSV

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: công tác chính trị – tư tưởng đối với viên chức và người học; công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người học; công tác tuyên truyền, cổ động và hoạt động văn hoá trong Nhà trường; công tác tuyển sinh các ngành nghề, hệ đào tạo; công tác tư vấn việc làm cho người học sau đào tạo; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho HSSV; công tác thanh tra của nhà trường.

Nhiệm vụ:

+ Công tác chính trị tư tưởng: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình chính trị giáo dục công dân học sinh – sinh viên đầu năm học, đầu khoá và cuối khoá cho người học.

+ Công tác tư vấn việc làm:Tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu giới thiệu việc làm cho HSSV đang học tập tại trường và HSSV mới tốt nghiệp.

Công tác thanh tra:    Đề xuất, lập kế hoạch để Hiệu trưởng phê duyệt, thông báo đến các đơn vị và cá nhân liên quanvà tổ chức kiểm tra, thanh tra các mặt hoạt động sau: Công tác quản lý của các bộ phận, nền nếp giảng dạy của giáo viên, nền nếp học tập của HSSV.

Công tác y tế

+ Xây dựng bổ xung các nội quy, quy định về quản lý giáo dục đối với học sinh – sinh viên. Tổ chức phổ biến tới toàn thể học sinh – sinh viên trong trường và tổ chức theo dõi xử lý các trường hợp vi phạm. Là uỷ viên thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh – sinh viên.

+ Khi có vụ việc xảy ra về mất trật tự an ninh trong học sinh – sinh viên thì cùng với bảo vệ giải quyết theo chức năng quản lý.

+ Tổ chức sắp xếp, bố trí nơi ở cho học sinh – sinh viên. Quản lý toàn bộ tài sản ( nhà ở, điện, nước ) khu nội trú, mở đài, vô tuyến theo giờ quy định cho khu nội trú.
+ Tổ chức giáo dục đạo đức, tác phong, nề nếp ăn ở, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác trong khu nội trú. Chứng thực giấy chứng nhận bưu phẩm và các giấy tờ khác có liên quan đến học sinh – sinh viên.
+ Tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất đánh giá nhận xét kết quả học tập, rèn luyện của học sinh – sinh viên. Định kỳ tổ chức các buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa giáo viên quản lý và lãnh đạo nhà trường với học sinh – sinh viên để giải quyết những đề nghị của học sinh – sinh viên. Thông tin kịp thời cho phụ huynh học sinh để giải quyết các vụ việc có liên quan với công tác giáo dục học sinh – sinh viên.

+ Tổng hợp nhận xét đánh giá hoạt động rèn luyện của học sinh – sinh viên cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm, khoa, ban để xếp loại hạnh kiểm tháng, học kỳ và năm. Phân công cán bộ dự xét hạnh kiểm với các lớp.
+ Thực hiện đúng các chính sách của Nhà nước đối với học sinh – sinh viên. Căn cứ vào kết quả học tập rèn luyện của học sinh – sinh viên tiến hành tổ chức xét cấp học bổng cho học sinh – sinh viên theo quy định của Nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *