1. HÃY KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
    2. ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

    3. ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ
    4. MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 2021 VÀ ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ: