CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023)

Cách đây 78 năm, Nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tiếp nối niềm tự hào, khí thế đó, tiếp bước con đường vinh quang của Cách mạng Tháng Tám, thế hệ trẻ hôm nay nói chung và tập thể cán bộ giảng viên nhân viên và HSSV Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình nói riêng sẽ không ngừng nỗ lực phát huy truyền thống dân tộc, ra sức trau dồi kiến thức, kỹ năng đào tạo và dạy nghề để xây dựng nhà trường thành “địa chỉ đỏ” trong đào tào nghề, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.