THÔNG BÁO: HƯỚNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI TRẮC NHIỆM TRÊN INTERNET TÌM HIỂU “80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÒA VIỆT NAM”

TÌM HIỂU “80 NĂM ĐỂ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Thực hiện công văn số số 557-CV/ĐUK ngày 22/03/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”.

Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Thái Bình thông báo đến các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường nội dung tham gia cuộc thi như sau:

Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, HSSV của Nhà trường

Nội dung, hình thức, thời gian:

  • Nội dung: cuộc thi tìm hiểu 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam
  • Hình thức: thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ website https://thitracnghiemdecuongvanhoa.thaibinh.gov.vn
  • Thời gian: 02 đợt (dự kiến tổ chức trong tháng 3 và tháng 4/2023).Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

(Chi tiết xem tại Thông báo đầy đủ của Đảng ủy Trường đính kèm)